Değerli Meslektaşlarımız,

Tıp alanında her yıl artarak devam eden yenilik ve değişimler, mesleğimizde mezuniyet sonrası eğitiminin önemini bizlere hatırlatmaktadır. Her branşta yapılan ulusal ve uluslararası kongreler bilgilerin tazelenmesinde ve yeniliklerin meslektaşlarla paylaşılmasında önemli rol oynamakta, yanı sıra bir veya birkaç bağlantılı konuyu ele alan, katılanların kısa bir sürede bu konulara yoğunlaştığı toplantı ve sempozyumlar da en az genel kongreler kadar verimli olmaktadır.

İşte bu amaçla başlatılan “Endokrinoloji/Metabolizma Hastalıkları, Kadın Sağlığı ve Gebelik Sempozyumu”nun bu sene 7. sini düzenlemekteyiz. Sempozyumda disiplinler arası bir yaklaşımla aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, endokrinoloji uzmanları ve de kadın doğum uzmanlarının gebelik sırasında ve daha da ötesinde bir kadının yaşam boyu karşılaşabileceği endokrinolojik ve metabolik hastalıklarla ilgili zorlukların dile getirilmesi ve ortak çözüm yolları aranması amaçlanmaktadır. 

Konuya uygunluğu nedeniyle toplantımızın düzenlenme zamanı olarak, Dünya Kadınlar Günü olan 8 Mart‘a yakın bir tarih seçilmekte ve programlar genellikle buna uygun sosyal aktiviteler de içermektedir. Sempozyumumuzun yedincisi de 7 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Bilimsel programında, özellikle aile hekimleri, iç hastalıkları uzmanları, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları ve endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanlarının günlük pratiklerinde kullanabilecekleri bilgilerin ve ilginç yeni konuların bulunduğu Sempozyumumuza katılımınız bizi mutlu edecektir.

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Ayhan Karakoç
Sempozyum Başkanı