Toplantı Merkezi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 5. ve 6. Kat Konferans Salonları

Toplantı Tarihi

5 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Dili

Toplantı dili Türkçedir.

İzinler

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları sekretarya aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. 

Kayıt Masası

Kayıt masası, 5 Mart 2022 tarihinde 08.00 – 19.00 saatleri arasında açık olacaktır.

Sözlü Bildiri Sunumu

Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek sınırlı sayıda bildiriler sunulacaktır.

Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları 5 Mart tarihinde kayıt masasından verilecektir.