Toplantı Merkezi

DMR Turizm Online Kongre Platformu

Toplantı Tarihleri

5-6-7 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Dili

Toplantı dili Türkçedir.

İzinler

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları sekretarya aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. 

Danışma Masası

Yetkili personele, platform üzerinden chat modülü ile ulaşabilirsiniz.

Sözlü Bildiri Sunumu

Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek sınırlı sayıda bildiri, düzenleme kurulu tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda platform üzerinden online olarak sunulacaktır.

Dijital Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları 8 Mart tarihinde PDF olarak iletilecektir.