Toplantı Merkezi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası 6. Kat Konferans Salonu

Toplantı Tarihi

5 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Toplantı Dili

Toplantı dili Türkçedir.

İzinler

Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre davet yazıları sekretarya aracılığı ile isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacı ile kullanılabilir. 

Danışma Masası

Sözlü Bildiri Sunumu

Bildiri değerlendirme kurulu tarafından belirlenecek sınırlı sayıda bildiri, düzenleme kurulu tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda platform üzerinden online olarak sunulacaktır.

Dijital Katılım Sertifikası

Katılım sertifikaları 5 Mart tarihinde kayıt masasından verilecektir.